សុខភាព ពីប្រភពផ្លូវការ | រូបភាពបានបង្ហាញ!

មូលហេតុគឺថាផលិតផលដែលលក់នៅលើទីផ្សារមិនចាំបាច់ល្អសម្រាប់អ្នកទេ។ ពេលខ្លះផលិតផលទាំងនេះត្រូវបានផលិតដោយក្រុមហ៊ុនតែមួយដែលផលិតថ្នាំតាមវេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នក។ ហើយពេលខ្លះវាមិនត្រូវបានផលិតទាល់តែសោះប៉ុន្តែត្រូវបានវេចខ្ចប់សម្រាប់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចរកឃើញផលិតផលដែលនឹងជួយដល់សុខភាពរបស់អ្នកទេនោះអ្នកគួរតែចៀសវាងហើយព្យាយាមធ្វើអ្វីផ្សេងទៀត។ ខ្ញុំចង់ចែករំលែកឧទាហរណ៍ខ្លះនៃផលិតផលដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតប៉ុន្តែត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅបំផុតដែលអ្នកអាចទិញបាន។ ខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវផលិតផលជាច្រើនហើយខ្ញុំបានរកឃើញថាគ្រឿងផ្សំដែលពួកគេបន្ថែមចូលក្នុងផលិតផលកាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់។ ផលិតផលជាច្រើនដែលត្រូវបានលក់នៅលើទីផ្សារគឺមានគ្រោះថ្នាក់ព្រោះវាមានសារធាតុដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់។ ឧទាហរណ៍ផលិតផលដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់គឺកាហ្វេអ៊ីនអាល់កុលថ្នាំជក់ថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិតសារធាតុគីមីវិទ្យុសកម្មនិងសារធាតុគីមីផ្សេងទៀតដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពរបស់អ្នក។ សារធាតុគីមីមួយចំនួននៅក្នុងផលិតផលអាចមានប្រវត្តិប្រើប្រាស់យូរអង្វែង។ អ្នកអាចឃើញនៅក្នុងរូបភាពនៅខាងស្តាំផលិតផលអាហារ។ មានបញ្ជីគ្រឿងផ្សំទាំងមូលដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពរបស់អ្នក។ យើងដឹងថាផលិតផលជាច្រើនដែលយើងទិញគឺមានគ្រោះថ្នាក់ហើយផលិតផលខ្លះអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពទៀតផង។ គ្រឿងផ្សំគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើននៅក្នុងផលិតផលដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃបង្កបញ្ហាសុខភាព។

ការពិនិត្យផលិតផលចុងក្រោយ

Miracle

Kimberly Norris

ប្រសិនបើអ្នកទុកចិត្តលើបទពិសោធន៍ជាច្រើនដែលកំពុងកើតមានអ្នកដែលស្រលាញ់ជាច្រើនអាចបង្កើនសុខភាពរបស់ពួកគេជា...